Køkkenvindues-galleriet Hjemme igen

HJEMME IGEN er et kunstnerdrevet og beboerdrevet udstillingssted med fokus på samtidskunst der undersøger og formidler ritualer, rutiner, objekter, pleje og galskab omkring begrebet hjem. HJEMME IGEN er afstedkommet af egne erfaringer med at være bundet til hjemmet i en længere årrække.
HJEMME IGEN blev startet i efteråret 2019 af billedkunstner og beboer Anne Dyhr. 2021 er staben bag HJEMME IGEN udvidet til begge beboer i lejligheden. Christian Schmidt-Møller er andet ben i HJEMME IGEN. Christian er elektromekaniker og arbejder med reparation af hverdagsobjekter, derfor kommer der også til at bliver fokus på reparation og af hjemlige objekter, tekstiler og lædderarbejde fremfor at smide væk og købe nyt.

HJEMME IGEN er placeret i et vinduesfag i et køkkenvindue og i selve køkkenet, i en lejlighed i stueetagen i et ganske almindeligt beboelseskvarter i Aarhus DK. 
Vinduet er så lavt, at man let kan kigge direkte ind i HJEMME IGEN fra gaden. Samtidig med at man kigger på kunsten, kan man få et smugkig ind i det private hjem igennem det andet vinduesglas i dannebrorsvinduet.
Hvor starter kunsten og hvor slutter den? Hvad er virkeligt? Hvad er hjemmeligt?
I HJEMME IGEN fletter samtidskunst sig sammen med køkkenliv.

Det kultursociale område spiller en stor rolle i HJEMME IGEN med arrangementer og samarbejder med billedkunstnere og kvarterets beboere og butikker.
HJEMME IGEN har ikke ferniseringer men morgenkaffe & brød. Det er også muligt, at bestille tid til en kaffe under udstillingerne, ved at sende en mail til undertegnede. HJEMME IGEN er meget interesseret i at eksperimentere, skabe ny relationer og kaste ideen om hvordan man skaber samtidskunst og hvordan man tilgår den højt op i luften, for der ved at se helt nye muligheder udenfor den traditionelle galleriscene.

HJEMME IGEN er undersøgelser. HJEMME IGEN er til Fynsgade, til vores kvarter og til dem der er isoleret i eget hjem. Det er at komme hjem og det er at være hjemme både frivilligt, ensomt, med glæde og af nød på grund af livsomstændigheder, mentale eller fysiske problemstillinger. 
HJEMME IGEN er på godt og ondt. HJEMME IGEN er en fysisk del af mit hjem og derfor et intimt spejl på det at være hjemme”.
Rigtig god fornøjelse beboerne
Elektromekaniker Christian Schmidt-Møller og billedkunstner Anne Dyhr

ENGLISH

About the kitchen gallery Hjemme igen / home again

Hjemme igen is an artist and occupant run exhibition space, focusing on contemporary art that investigates rituals, routines, objects and the madness associated with the notion of home. Hjemme igen is situated in a windowsill, and in my own kitchen in a regular residential area in Aarhus Denmark. 
The window is so low that you can look directly into Hjemme igen from the street. As well as being able to look at art, you can also have a peek into a private home and kitchen.
Were does the art start and where does it end? What is reality? What is domestic?
In Hjemme igen, contemporary art intertwines with kitchen life.
“Hjemme igen is about coming home and being home of your own accord, alone but happy or because of psychological or physical problems that mean that you can’t leave. Hjemme igen is for better and for worse. Hjemme igen is a physical part of my home and therefore a reflection of what it means to be at home.”
All the best from the occupants
Christian Schmidt-Møller electroelectromechanic & Anne Dyhr visual artist.